Sáňkařská dráha Špindlerův MlýnSáňkařská dráha Špindlerův Mlýn

Pravidla soutěží na FB

Soutěž vyhlášená dne 15.3. 2018: Do celkového počtu se nezapočítávají světla na objektu startu a cíle. Výhru bude možné čerpat do konce sezóny 2017/18 nebo kdykoliv v sezóně 2018/19. Výherce musí před uplatněním výhry telefonicky kontaktovat provozovatele sáňkařské dráhy na HOTLINE 601 222 111. Ostatní pravidla se řídí níže uvedenými “všeobecnými soutěžními podmínkami Facebook stránky Sáňkařská dráha”.

 

Všeobecné soutěžní podmínky Facebook stránky Sáňkařská dráha

 

ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem soutěže je společnost Snow & Fun, s. r. o. se sídlem Sluštická 1627/14, 100 00 Praha 10, IČ (DIČ): (CZ) 284 794 24.

Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí. Společnost Facebook je osvobozena od všech závazků účastníků soutěže. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník pořadateli, nikoli Facebooku.

MECHANISMUS SOUTĚŽE

Soutěž je realizována formou odpovědi na otázku/nebo zasláním fotografie skrze příspěvek publikovaný společností Snow & Fun s.r.o. na její oficiální Facebookové stránce.

Doba trvání každé soutěže je přesně stanovena a vymezena organizátorem a je vždy uvedena v zadání soutěže v příspěvku.

Do soutěže jsou zařazeny pouze ty odpovědi/fotografie, které jsou formou komentáře uvedeny pod příspěvek se soutěží a nejsou po konci soutěže nijak zpětně upravovány. Možné je též zaslání zprávy.

Výhra je vždy uvedena v zadání soutěže, vítěze určí organizátor dle daných pravidel.

VYHODNOCENÍ A VÝHRA

Výhra je vždy stanovena a následně zveřejněna organizátorem soutěže. V každé jedné soutěži se může lišit počet výherců i výše výher. O volbě vítězů rozhoduje organizátor dle kritérií uvedených v pravidlech dané soutěže. Výherce/i jsou vyhlášeni (kontaktováni) během následujícího pracovního dne od ukončení dané soutěže a to přímo v komentáři soutěžního příspěvku na Facebooku.

Vítěz je povinen poskytnout organizátorovy celé jméno a adresu, na kterou si přeje výhru zaslat. Pokud se nepodaří výherce kontaktovat nebo nereaguje na komunikaci o předání výhry, je právem organizátora rozhodnout o náhradním výherci.  V případě, že se nepodaří kontaktovat žádného výherce, výhra propadá organizátorovi.

ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 13 let. Pokud není uvedeno jinak, soutěžící se může zúčastnit jako fyzická osoba pouze jednou odpovědí.

Zaměstnanci organizátora, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké jsou ze soutěže vyloučeni. Na soutěž se vztahují platné zákony ČR.

Organizátor si vyhrazuje právo dle svého uvážení diskvalifikovat osobu, která se pokusí o podvodnou účast v soutěži, poruší pravidla soutěže či jedná nesportovně.

V případě podezření, že osoba účastníci se soutěže není stejnou osobou, za kterou se vydává na svém Facebooku, může být tato ze soutěže vyloučena, případně může být vyzvána k převzetí výhry osobně s prokázáním své totožnosti. (Důvodem je snaha o omezení zneužití soutěží a vícečetnému hlasování.)

DALŠÍ SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

Pro účast v soutěži není vyžadováno sdílení soutěžního příspěvku na osobním profilu.

Ze soutěže jsou vyřazeny a odstraněny příspěvky nebo komentáře porušující platné zákony, dále příspěvky urážlivé, hanobící, nebo jinak porušující dobré mravy.

Zveřejněním fotografie nebo informace soutěžící prohlašuje a zaručuje se, že tyto materiály neporušují autorská práva, práva na ochranu soukromí nebo publicity jakékoli osoby nebo třetí strany, a v případě dětí disponují souhlasem zákonného zástupce.

Soutěžící je srozuměn a bere na vědomí, že fotografii/příspěvek dává k dispozici pro prohlížení, hodnocení a připomínky organizátorovi a veřejnosti.

Nahráním fotografie/příspěvku soutěžícímu nevzniká žádné právo na odměnu, honorář nebo jiné nároky jakékoliv povahy.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Organizátor soutěže nevyžaduje od účastníků soutěže poskytnutí jakýchkoli osobních údajů, tyto údaje nesbírá a dále s nimi nepracuje, vyjma údajů potřebných k uplatnění a doručení případné výhry – vyplývající z povahy výhry.

Tyto údaje mohou být především jméno a příjmení výherce, adresa pro doručení výhry, emailová adresa, případně jiné, doplňující informace. S těmito údaji nakládá organizátor dle příslušných zákonů a navazujících právních předpisů.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Organizátor si vyhrazuje právo soutěž bez předchozího upozornění a náhrady zrušit. Výhry v soutěži nejsou nárokově uplatnitelné a o jejich uplatnění, získání, obdržení, udělení, rozhoduje výhradně organizátor na základě svého rozhodnutí.

Svou účastí v soutěži se dotyčný stává účastníkem soutěže a prohlašuje, že souhlasí s plným zněním těchto podmínek.

V případě nejasností a problémů se obraťte na mail: info@sankarska-draha.cz
Jan Duda – jednatel společnosti

Snow&Fun s.r.o.

Tel.: +420 725 797 540

 

Doručovací adresa:

Snow&Fun s.r.o., Svatopetrská 278, 543 51 Špindlerův Mlýn

Fakturační adresa:

Snow&Fun s.r.o., Sluštická 1627/14, 100 00 Praha 10

IČ (DIČ): (CZ) 284 794 24