Sáňkařská dráha Špindlerův MlýnSáňkařská dráha Špindlerův Mlýn
Forgot password?

Regulamin

Regulamin

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin odnosi się do korzystania z trasy saneczkowej.
2. Użytkownik trasy saneczkowej (dalej „odwiedzający“) zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu, obowiązujących przepisów prawnych RCz i instrukcji organizatora
3. Przestrzeganie regulaminu mogą kontrolować prawidłowo oznakowane osoby wyznaczone przez organizatora (dalej „osoby uprawnione“). Odwiedzający zobowiązani są do przestrzegania ich instrukcji.
4. Organizator trasy nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i zdrowotne odwiedzających, jeżeli były spowodowane zachowaniem sprzecznym z niniejszym regulaminem, instrukcjami organizatora i osób uprawnionych lub były sprzeczne z prawem RCz
5. Kupując bilet odwiedzający zobowiązuje się dotrzymywać warunków umowy ustanowionych w niniejszym regulaminie. Biletu nie można przekazać osobie trzeciej. Bilet nie może być przedmiotem dalszej sprzedaży.
6. Osoba uprawniona ma prawo wyprowadzić odwiedzającego z trasy saneczkarskiej w przypadku rażącego naruszenia regulaminu, a także odwiedzającego pod wpływem alkoholu lub narkotyków, bez prawa odszkodowania za bilet.
7. Korzystanie z toru saneczkowego może być przerwane ze względu na warunki śniegowe i wiatrowe, oblodzenie i inne ciężkie warunki pogodowe. W wyjątkowych okolicznościach może też zajść konieczność dodatkowego przygotowania nawierzchni w godzinach otwarcia toru saneczkowego.

II. Warunki jazdy
1. Odwiedzający poruszają się po torze saneczkowym na własne ryzyko i dbają o bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników. Zabrania się jazdy pod wpływem alkoholu lub innych używek.
2. Na torze saneczkowym zabrania się budowania wszelkich zapor lub innych budowli ze śniegu.
3. Na tor saneczkowy można wchodzić wyłącznie w przeznaczonym do tego miejscu startu.
4. Użytkownik zobowiązany jest utrzymywać odstęp co najmniej 25 metrów od innych użytkowników. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania znaków ostrzegawczych i informacyjnych.
5. Na torze saneczkowym nie wolno się zatrzymywać. W razie wypadku użytkownik zobowiązany jest natychmiast opuścić tor saneczkowy.
6. Podczas jazdy na torze saneczkowym użytkownik zobowiązany jest też:
– nie wstrzymywać przez dłuższy czas ruchu w miejscach skrzyżowania toru z ulicami
– w przypadku spadnięcia z sanek, natychmiast opuścić tor
– nie jeździć w pozycji głową w dół, a wyłącznie w pozycji siedzącej
– zachować bezpieczną prędkość jazdy tak, aby nie zagrażać sobie ani innym użytkownikom
7. Zabrania się korzystania z toru pieszym, narciarzom i snowboardzistom.

III. Przejście drogowe
1. Tor saneczkowy trzykrotnie krzyżuje się z ulicą.
2. Na torze przed skrzyżowaniem umieszczone są znaki ostrzegawcze, które informują o tym, że użytkownik zbliża się do ulicy. Użytkownik zobowiązany jest przerwać jazdę przed ulicą.
3. Podczas przejścia przez ulicę użytkownik staje się uczestnikiem ruchu drogowego. Dlatego przed wejściem na jezdnię należy się rozejrzeć.

IV. Udzielanie pomocy
1. Każdy użytkownik zobowiązany jest udzielić pierwszej pomocy rannemu i niezwłocznie wezwać ratowników górskich (Horská služba – tel./fax: 499 433 230 (239).
2. Kto człowiekowi znajdującemu się w bezpośrednim niebezpieczeństwie utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udzieli niezbędnej pomocy, podlega odpowiedzialności za szkodę oraz groźbie ścigania za przestępstwo Nieudzielenia pomocy zgodnie z postanowieniami § 207 Kodeksu karnego.

V. Zwrot opłaty za bilet
Organizator zapewnia odwiedzającym zwrot pełnej lub częściowej opłaty za bilet wyłącznie w przypadku przerwy w funkcjonowaniu toru dłuższej niż trzy godziny.

VI. Funkcjonowanie toru
1. W przypadku dostatecznej grubości pokrywy śniegowej, tor saneczkowy otwarty jest codziennie od 10 – 16 (jazdy dzienne) i od 18 – 20 (jazdy wieczorne).
. 2. Odwiedzający ma obowiązek zachować, a w razie potrzeby okazać bilet osobie uprawnionej w celu kontroli.

VII. Postanowienia końcowe
1. Organizatorem toru saneczkowego jest firma Snow &Fun s.r.o.
2. Więcej informacji znajdziecie na info@sankarska-draha.cz a także pod numerem telefonu:
HOTLINE: +420 601 222 111

Niniejszy regulamin obowiązuje od 1. grudnia 2008